Η ιστορία της σελίδας του PAP DX


Η σελίδα του PAP DX είναι 11 χρονών!


Η σελίδα του PAP DX είναι 11 χρονών! Πρωτοεμφανίστηκε το Φεβρουάριο του 1997 στο Acropolis Net. Η πρώτη διεύθυνσή της ήταν www.acropolis.net/~papdx. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου άλλαξε σε users.acropolis.net/papdx. Εκεί παρέμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2000. Για περίπου τρεις μήνες η μοναδική σελίδα του PAP DX ήταν η The PAP DX Yahoo! Geocities Home Page στο www.geocities.com/papdx που πρωτοεμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1997. Τέλικά, στο τέλος Απριλίου του 2000 γεννήθηκε το www.papdx.com και αυτή παραμένει η διεύθυνσή της μέχρι σήμερα, με τη φιλοξενία των FreeServers.

Η Ελληνική σελίδα του PAP DX γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2001 στο www.papdx.gr και πάλι με την φιλοξενία των FreeServers, αλλά μέχρι το Φεβρουάριο του 2008 παρέμενε ανενεργή.


Πίσω στην Ελληνική σελίδα του PAP DX